Totaal zorg Wonen
Image default
Rechten

Waarom een advocaat Naarden inschakelen?

In het strafrecht mag u uw eigen verdediging voeren. U bent dus niet verplicht om een advocaat Naarden in te schakelen. Het mag duidelijk zijn dat het in bijna alle gevallen verstandig is om dit toch te doen.  Een strafrechtadvocaat heeft veel juridische kennis en weet welk verweer in uw situatie de meeste kans van slagen heeft.

Andere voordelen

Het inschakelen van de advocaat Naarden heeft nog andere voordelen. Uw advocaat is uw verdediger, uw vertrouwenspersoon en ook uw adviseur. Uw belang staat hierbij steeds centraal. Uw advocaat is partijdig, hij staat aan uw kant. Hij mag in geen geval uw belangen schade toe brengen.  Een ander voordeel van de advocaat Naarden is dat uw advocaat geen activiteiten mag verrichten waar u het niet mee eens bent. Hij zal dus nooit op eigen initiatief getuigen oproepen als u dat helemaal niet wilt. Wel heeft uw advocaat ook een eigen verantwoordelijkheid. Hij zal dus ook weer niet slaafs uw bevelen opvolgen. De relatie tussen u en uw advocaat Naarden t is uiteindelijk gebaseerd op vertrouwen. De partijdige positie, waarbij uw belangen centraal staan, samen met het beroepsgeheim bieden een goede basis om een dergelijke vertrouwenspositie op te bouwen.  En mocht het een strafrechtelijke zaak zijn heeft een advocaat Naarden nog een belangrijk voordeel. Zo heef de advocaat Naarden bepaalde voorrechten die een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid of vriend niet heeft, zoals het recht op vrij verkeer tussen u en uw advocaat. En de advocaat Naarden heeft beroepsgeheim. Schending van dit beroepsgeheim is strafbaar. Informatie die u dat u uw advocaat heeft toevertrouwd wordt ook bij huiszoekingen en bij de inzet van bijzondere opsporingsmethoden beschermd. Zeker in dat soort gevallen is de hulp van de advocaat Naarden onmisbaar.