Totaal zorg Wonen
Image default
Zorg

Omring dagbesteding: zinvolle daginvulling voor ouderen

Wilt u uw dag op een prettige en gezellige manier invullen? En vindt u het fijn om onder de mensen te zijn? Met dagbesteding voor ouderen biedt Omring een zinvolle daginvulling op elf locaties in de Kop van Noord-Holland, in West-Friesland en op Texel. Het geeft afleiding, u bent er echt even uit en u kunt creatief bezig zijn. Op de dagbesteding is er van alles mogelijk en is niets verplicht. In veel gevallen kan dagbesteding ook uw eventuele mantelzorger helpen, zodat die dan even zijn of haar eigen gang kan gaan. Verder geven de activiteitenbegeleiders van Omring coaching en advies op het gebied van invulling van uw dag. 

Goede manier om kleur aan de dag te geven

Het is mogelijk om een of meerdere dagdelen per week naar de dagbesteding te gaan op een Omringlocatie bij u in de buurt. Op de verschillende locaties wordt een gevarieerd aanbod aan evenementen en activiteiten aangeboden. Een grote groep vrijwilligers en activiteitenbegeleiders probeert de activiteiten altijd zo veel mogelijk te laten aansluiten op wat u wilt en kunt. Er zijn veel manieren om kleur aan de dag te geven. Een greep uit het aanbod van Omring: creatieve workshops, leuke uitstapjes, beweegactiviteiten, muziekgroepen, optredens van muzikanten, spelletjesmiddagen en muziekmiddagen. Ook wordt aansluiting en samenwerking met de buurt gezocht, zoals een muziek- of toneelvereniging, de kermis en een burendag. Als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, kunt u op aanvraag worden opgehaald en thuisgebracht. De Omringlocatie in kwestie helpt u daar graag bij. 

Saamhorigheid, vertrouwen en gezelligheid

Een potje biljarten, een wandeling maken of rustig puzzelen? Het is allemaal mogelijk op de dagbesteding van Omring. Jan van der Wal (75) is elke donderdag en vrijdag te vinden bij de dagbesteding van Omringlocatie Buitenveld. Aangenaam voor hem én voor zijn vrouw. ‘Alles kan en niets moet. Ik heb het Organo Psycho Syndroom (OPS). Een syndroom dat ook wel de schildersziekte wordt genoemd. Ik werkte vroeger als huisschilder en later als scheepsschilder. Mijn geheugen is aangetast door de oplosmiddelen in de verf. Ik weet bijvoorbeeld vaak iemands naam niet als ik een bekende tegenkom. Het Organo Psycho Syndroom mondt uiteindelijk uit in dementie, maar toch blijf ik positief. Ik kan er toch niets aan veranderen.’ Jan maakt van elke dag het beste. ‘Ik doe graag dingen waar ik voldoening uit haal, zoals de dagbesteding bij Omring. Ook mijn vrouw vindt het prettig als ik hier ben. Op de dagen waarop ik naar de dagbesteding ga, heeft zij tijd voor zichzelf en kan zij ook haar eigen gang gaan. 

Bij dagbesteding draait het om vertrouwen, saamhorigheid en gezelligheid. Jan is het daar roerend mee eens. ‘Het is net alsof ik een warme jas aantrek zodra ik hier binnenkom. Ik kan goed opschieten met de andere bezoekers en de dagbestedingscoaches. Ik kan bovendien altijd mijn verhaal bij ze kwijt als ik ergens mee zit.’ 

Dagbesteding bij Omring regelen 

Als u een indicatie of een WMO-toewijzing heeft, kunt u vaak al binnen twee weken kennismaken met de groep. Bent u mantelzorger en wilt u weten hoe dagbesteding u kan ontlasten? Dan kunt u ook eerst overleggen met de wijkverpleegkundige van het thuiszorgteam in uw buurt. Voor meer informatie over dagbesteding kunt u op de website van Omring het online formulier invullen of contact opnemen met de zorgconsulent op telefoonnummer: 088 – 206 82 06. Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie kan Omring u ook helpen. Komt u binnenkort een keer kennismaken op een van de dagbestedingslocaties van Omring?

Naast vragen over dagbesteding staan de zorgconsulenten voor u klaar bij vragen over bijvoorbeeld: thuiszorg van Omring, personenalarmering, wonen met zorg, ergotherapie of fysiotherapie. Omring regelt het met én voor u en staat voor de beste zorg dichtbij.