Totaal zorg Wonen
Image default
Bedrijven

Welke innovatiegebieden liggen aan de basis van een duurzaam gebouw?

Tegenwoordig vinden veel mensen, maar evengoed ook bedrijven het zeer belangrijk om op een duurzame manier te kunnen bouwen. De intentie hebben om duurzaam te gaan bouwen is natuurlijk ongelofelijk gunstig, maar in de praktijk blijkt dit wel eens veel minder eenvoudig te realiseren. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat mensen en bedrijven zich nog niet ten volle bewust zijn van de verschillende innovatiegebieden waarvan sprake is voor wat de realisatie van een duurzaam gebouw betreft. Daar brengen wij door middel van de onderstaande informatie verandering in.

1.) Het gebruik van duurzame energiebronnen

Er kan worden vastgesteld dat het energieverbruik in Europa de voorbije jaren aanzienlijk is toegenomen. Maar liefst 40 procent van dat volledige energieverbruik zou plaatsvinden binnen de bebouwde omgeving. Omwille van deze reden wordt er gekeken naar het realiseren van steeds meer duurzame oplossingen voor wat het opwekken van energie betreft.

De bekendste en meest toegankelijke mogelijkheid op dit vlak voor gebouwen is uiteraard de plaatsing van zonnepanelen. Op deze manier kan er voor een groot deel in de eigen energiebehoefte van het gebouw in kwestie worden voorzien.

2.) Het inperken van het energietransport

Op het ogenblik dat er sprake is van energietransport geldt voor een duurzaam gebouw dat de plaats waar de energie wordt gewonnen zo dicht mogelijk moet zijn gelegen bij de plaats waar de energie zal worden gebruikt. Op deze manier wordt er voorkomen dat er energie verloren gaat en kan de opgewekte energie bovendien ook op de meest efficiënte manier worden gebruikt.

3.) Het opslaan van (overbodig) opgewekte duurzame energie

Er kan uiteraard pas echt sprake zijn van een duurzaam gebouw op het ogenblik dat de opgewekte hoeveelheid aan energie op een bepaalde manier kan worden opgeslagen. Voor de opslag van zonne-energie en / of windenergie kan er gebruik worden gemaakt van warmtebatterijen.

Ontwikkeling van nieuwe, innovatieve concepten

De drie hierboven aangehaalde innovatiegebieden kunnen in de praktijk eigenlijk als cruciaal of essentieel worden bestempeld voor de realisatie van een duurzaam gebouw. TNO is een belangrijke organisatie die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling van innovatieve concepten. Deze concepten hebben betrekking tot het opwekken en het hergebruiken van warmte. Bovendien houd TNO zich ook bezig met het bedenken van middelen welke gebruikers moeten helpen om efficiënter met energie om te kunnen springen. Tot slot wordt er ook aan oplossingen gewerkt die niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden energiezuiniger, leefbaarder, nog prettiger en nog gezonder maken. Op deze manier kan er over de hele lijn een niet onbelangrijke meerwaarde worden gecreëerd.

De realisatie van aardgasvrije wijken

Ondanks het feit dat de ontwikkeling van technologische oplossingen op verschillende vlakken natuurlijk een belangrijke toegevoegde waarden kan zijn ook het realiseren van aardgasvrije wijken veel meer nodig/ Ook wat dit betreft kan TNO op verschillende vlakken haar steentje bij dragen. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende gebieden:

  • De ontwikkeling van technologie voor energiepositieve gebouwen en renovatieconcepten;
  • Duurzame opwekking van energie;
  • Slimme energiesystemen;
  • Het verstrekken van beleidsondersteuning;

De focus ligt tegenwoordig duidelijk niet alleen maar op de realisatie van een duurzaam gebouw, we moeten ook verder durven kijken dan dat. Door het realiseren van complete, aardgasvrije wijken is het dan ook mogelijk om op een efficiënte manier meteen een belangrijke meerwaarde te creëren.

TNO zet haar kennis en expertise in voor energiepositieve gebouwen: duurzame gebouwen die energie produceren.