Totaal zorg Wonen
Image default
Rechten

Invaren pensioen

Het invaren van pensioen. Wat houdt dat in? Het komt er in het kort op neer dat de huidige bij een pensioenfonds ondergebrachte pensioenen intern worden overgeheveld naar een nieuwe pensioenregeling met een ander pensioenkarakter. Dat licht ik toe. 

Huidige pensioenkarakters

Er zijn op het moment in het huidige stelsel drie pensioenkarakters aanwezig. De volgende:

  1. Uitkeringsovereenkomst;

  2. Kapitaalovereenkomst; en

  3. Premieovereenkomst.

De naam verklapt de belofte; bij een uitkeringsovereenkomst wordt er een uitkering beloofd, bij een kapitaalovereenkomst een kapitaal en bij een premieovereenkomst een premie. 

Bij een middelloonregeling (= een uitkeringsovereenkomst) loopt de deelnemer geen rente-, langleven- en beleggingsrisico. Bij een premieovereenkomst liggen de genoemde risico’s bij de deelnemer en bij een kapitaalovereenkomst is het pensioenkapitaal op pensioendatum gegarandeerd echter hoe hoog het pensioen vanaf die datum zal zijn is niet bekend en afhankelijk van de rente, tarieven en sterftekansen. Om maar wat te noemen. 

Premieovereenkomst heeft de toekomst

Veel pensioenfondsen voeren op dit moment (2022) nog een uitkeringsovereenkomst, een middelloonregeling, uit. In het nieuwe pensioenstelsel is er alleen nog een premieovereenkomst, de derde smaak, mogelijk. Als pensioenfondsen qua uitvoering een splitsing willen maken tussen het oude en nieuwe systeem is dat technisch ingewikkeld. Daarom is de verwachting dat de meeste pensioenfondsen uiteindelijk zullen invaren; het oude systeem wordt overgeheveld naar het nieuwe systeem. 

Meer risico maar nog steeds adequaat

Voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden houdt het nieuwe pensioenstelsel in dat zij in de toekomst meer risico zullen lopen. Er is immers sprake van een premieovereenkomst. Het doel blijft dat er een adequaat pensioen wordt opgebouwd als daar nu ook al sprake van is. Echter de oude rechten en aanspraken zullen naar verwachting collectief worden belegd voor risico van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Dat is voor velen anders dan nu. Kan dat zomaar? 

Tegen een normale collectieve waardeoverdracht kan een (gewezen) deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde bezwaar maken. Bezwaar is niet mogelijk als er sprake is van een interne collectieve waardeoverdracht (zoals invaren). Dat is de laatste stand van zaken (mei 2022), het wetsvoorstel is nog niet definitief, er kunnen nog van alles wijzigen. 

Waardering opgebouwd pensioen

Er zijn verschillende rekenmethoden om het tot het moment van invaren opgebouwde pensioen te waarderen waarna het persoonlijk potje vervolgens collectief wordt belegd door het pensioenfonds (solidaire premieregeling) of individueel per leeftijdsgroep (flexibele premieregeling). De vorm waarin de premieovereenkomst wordt gegoten is iets tussen de sociale partners en/of het pensioenfonds de gewenste worm wil uitvoeren. 

Meer weten over invaren, de aanstaande pensioentransitie of andere pensioenzaken? Raadpleeg Pensioenlogica, Onafhankelijke pensioensadviseur.

  

 

https://www.pensioenlogica.nl/