Hoe werkt een Thermostaat?

Wat is een thermostaat?

Een thermostaat is een schakelknop die schakelt op een vaste of een in te stellen temperatuur.

In het laatste geval is er sprake van een instelbare thermostaat. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een bepaalde temperatuur in een systeem te handhaven door iets aan of uit te schakelen, zoals het regelen van de mate van energie aan- of afvoer. Het hart van eenvoudige thermostaten is een bimetaal; deze bestaat uit twee verbonden metalen reepjes met een verschillende uitzettingscoëfficiënt. Door het verschil in uitzetting trekt het geheel bij temperatuurverandering krom, zodat bij een bepaalde temperatuur een schakelaar omgezet wordt.

Ruimtethermostaat

Met een ruimtethermostaat (doorgaans kamerthermostaat genoemd) kan een gewenste temperatuur voor een ruimte worden ingeregeld. De ruimtethermostaat grijpt in op het (centrale)verwarmingssysteem. De voorkeur van type thermostaat is mede doorslaggevend voor het energieverbruik en de daarmee samenhangende kosten. Ruimtethermostaten kunnen zijn van verschillend type:

Conventionele / al dan niet elektronische thermostaat – Door middel van een kwikschakelaar ofwel elektronische module wordt gecorrigeerd middels de kamertemperatuur te meten en te vergelijken met de ingestelde waarde.
Klokthermostaat – is voorzien van een tijdmechanisme en/of een andere vorm van detectie om waar te nemen dat de huisbewoner de ruimte verlaten heeft en zal de ruimte na een ingestelde tijdsperiode op een lagere temperatuur brengen. De energiebesparing kan 20% tot zelfs 50% bedragen bij aanwending in recreatiewoningen waar de bewoning en het stookgedrag erg veranderlijk is.
Dit resulteert in een energiebesparing doordat het niet meer kan voordoen dat de cv-ketel dagen achter elkaar blijft stoken. Het comfort wordt verhoogd doordat er verwarming beschikbaar is op vooraf ingestelde momenten, men hoeft dus niet meer een koud huis te binnengaan.

Klokthermostaat

Kwik mag niet meer in schakelelementen gebruikt worden. Het vloeibare metaal is een belasting voor het milieu als het bij demontage, destructie of beschadiging van de thermostaat in het milieu terechtkomt. Een kamer of klokthermostaat maakt gebruik van slimme regeltechniek om uw verwarming zo goed mogelijk aan te sturen. Derhalve bent u verzekerd van buitengewoon comfort en minimaal energieverbruik.

In geval dat er gebruik wordt gemaakt van een conventionele, niet-modulerende thermostaat (aan/uit regeling) wordt er bij de betere modellen veelvuldig gebruikgemaakt van een of andere vorm van anticipatie, dat wil zeggen dat de thermostaat uitschakelt alvoor de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Dit wordt gedaan om al te grote schommelingen in de ruimtetemperatuur vanwege het aan/uit regelgedrag van de thermostaat te voorkomen. Immers het kost tijd om de installatie en de ruimte om op te warmen. De warmteproductie van de verwarmingsinstallatie dient (ruim) voor het bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur worden gestopt, gebeurt dit niet dan zal de geaccumuleerde warmte in de installatie de ruimtetemperatuur te hoog laten oplopen. In de klassieke kwikthermostaat werd voor de anticipatie een weerstandje gebruikt dat het inwendige van de thermostaat tijdens het branden van de ketel iets opwarmde. Tegenwoordig kunnen dit soort regel-eigenschappen worden ingebed in een elektronische schakeling. Het effect van de ingeschakelde verwarming op de kamertemperatuur van de afgelopen dagen wordt daartoe in een geheugen bewaard. Wanneer de omgevingsomstandigheden binnenshuis (bijvoorbeeld wegens open deuren die normaal gesloten zijn) of buitenshuis (door weersveranderingen) drastisch veranderen, zal het enige dagen duren voordat de thermostaat optimaal anticipeert op de warmtebehoefte.

https://www.installatievakwinkel.nl/verwarming/thermostaat