Totaal zorg Wonen
Image default
Aanbiedingen

Hanteren verhuisbedrijven nog steeds corona maatregelen na de pandemie?

De pandemie heeft een voetstap achter gelaten in iedereen zijn leven. Ook in de verhuiswereld zijn er veel corona maatregelen doorgevoerd. Het is tijdens het verhuizen in sommige gevallen niet mogelijk om de afstand te behouden die gewenst wordt. Worden deze corona maatregelen na de pandemie nog steeds gehanteerd door verhuisbedrijven? 

Zelf verhuizen of niet? 

Zeker in tijden van de pandemie brachten heel veel mensen meer tijd in huis door. Veel mensen hebben toen besloten om te gaan verbouwen of op zoek te gaan naar een nieuwe woning. Op het punt dat er besloten wordt om te gaan verhuizen, is dat zeker lastig gemaakt in de pandemie. 

Door de corona maatregelen hebben mensen veel mensen ervoor gekozen om de verhuizing zelf te doen of uit te stellen. Dit is niet voor iedereen mogelijk. Soms is verhuizen iets wat moet gebeuren en heb je geen kracht of mensen in de omgeving om je te helpen. In zo’n geval kun je aanbevolen verhuizers om hulp vragen. 

Verhuizen kan altijd

Soms heb je niet zelf de keuze of je gaat verhuizen of niet, maar moet het gewoon gebeuren. In dit geval zijn verhuisbedrijven altijd gewoon doorgegaan met verhuizingen. Wel zijn er bepaalde maatregelen getroffen om het verhuizen zo veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen. 

Zo houden ze zich altijd aan de voorschriften en regels die het RIVM opgesteld heeft. Deze veranderen nogal gedurende de pandemie, dus deze moeten goed in de gaten gehouden worden. Elke keer als deze ge-update worden, worden de maatregelen op de werkvloer aangepast. Hierbij zijn handen desinfecteren, gepaste afstand behouden en hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog het belangrijkste. 

Worden de maatregelen opgeheven? 

De pandemie mag dan wel minder heftig zijn, maar de maatregelen zijn redelijk opgenomen in ons dagelijkse leven. Zo is handen schudden geen standaard meer en is het handen wassen en desinfecteren iets wat nog steeds veel gebeurt. Ook zijn we ons er bewust van geworden om wat meer afstand te houden van mensen. 

Ook is de regel om de afspraak af te zeggen of extra afstand te houden als je je ziek voelt of corona gerelateerde klachten hebt behouden. Dit geldt nog steeds en houden veel verhuisbedrijven zich nog aan. De organisatie van erkende verhuizers heeft dan ook een corona handleiding opgesteld voor specifieke verhuis situaties.

Hoe een verhuizing aan te pakken nu

Alhoewel er dus minder maatregelen gelden op dit moment, houden verhuisbedrijven altijd het advies van het RIVM in de gaten. Zodra deze aangepast worden, zullen dus de maatregelen tijdens het werk ook aangepast worden. Dit wordt vooraf met je gecommuniceerd welke maatregelen er op het moment van verhuizen van toepassing zijn.

Voor deskundige hulp door verhuisbedrijf Deventer kun je altijd bij ze terecht. Ze zullen je wat de maatregelen ook zijn, altijd kunnen helpen met verhuizen. Voordat ze aan de klus beginnen zullen deze regels en plan van aanpak altijd uitvoerig met je gedeeld worden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan of ontstaat er miscommunicatie wat de verhuizers wel en niet mogen doen of mogen aanpakken.