Totaal zorg Wonen
Image default
Bedrijven

Biologische bestrijding: hoe kunnen we duurzamere gewassen krijgen!

Culturele en genetische maatregelen worden genomen bij de vestiging van het gewas, maar zijn vaak ontoereikend om het uitbreken van epidemieën te voorkomen en brengen de landbouwers ertoe lukraak agrochemische middelen te gebruiken.

De samenleving eist steeds meer alternatieve bestrijdingsmaatregelen voor het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen, omdat deze, hoewel zij in de meeste gevallen doeltreffend zijn, tot een reeks problemen kunnen leiden.

In deze context komt de biologische bestrijding van plagen en ziekten naar voren als een veelbelovend alternatief. Weet je wat biologische bestrijding is?

Wat is biologische bestrijding?

De term biologische bestrijding werd voor het eerst gebruikt om te verwijzen naar natuurlijke vijanden van sommige plaaginsecten. Sindsdien is er veel over dit onderwerp bestudeerd. Biologische bestrijding kan worden gedefinieerd als het gebruik van een organisme, of organismen, om een populatie te reguleren.

Het gebruikte organisme kan tot verschillende klassen behoren, zoals roofinsecten en parasitoïden (voor andere insecten) of micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels (voor plaaginsecten en ziekteverwekkers).

Soorten biologische bestrijding

De biologische bestrijding van plaagorganismen kan worden onderverdeeld in natuurlijke, klassieke en kunstmatige bestrijding. Laten we meer over hen begrijpen?

Bij natuurlijke biologische bestrijding wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke vijanden die reeds in het ecosysteem aanwezig zijn. Dit kan worden gedaan door inheemse bossen in de buurt van de gewassen te behouden of door selectieve insecticiden te gebruiken.

Bij klassieke biobestrijding ligt de nadruk op de bestrijding van exotische plagen en worden daartoe enkele malen natuurlijke vijanden in het gebied geïntroduceerd, bij wijze van langetermijnbeheersmaatregel.

Kunstmatige biologische bestrijding bestaat uit het creëren en toepassen van natuurlijke vijanden in grote hoeveelheden, waardoor dit type bestrijding een snellere werking heeft, vergelijkbaar met chemische insecticiden.

Voordelen van biologische bestrijding in de landbouw

De natuurlijke vijanden die als biologische bestrijders worden gebruikt, zijn organismen die geen residuen achterlaten in voedsel, veilig zijn voor de boer en de consument en de biodiversiteit beschermen. Zij verontreinigen het voedsel en het milieu niet.

Bovendien vermindert het gebruik van agentia het risico van selectie van resistente organismen, zoals bij chemische bestrijding gebeurt. Het ontbreken van een overgangsperiode tussen het uitzetten van de natuurlijke vijand en de oogst is een ander opmerkelijk voordeel van biologische bestrijding.