Totaalzorgwonen

Beleidsplan wat staat erin?

In een beleids- en beheerscyclus vormt een Meerjarenplanning wel één van de belangrijkste onderdelen. Een lokaal bestuur legt in een Meerjarenonderhoudsplan de grote lijnen van het beldi voor de komende jaren vast. ieder jaar wordt dit plan minimaal één keer aangepast. Mocht het nodig zijn om het plan tussentijds bij te stellen dan mag dit gewoon. Dit moet echter wel in overleg gebeuren met het lokaal bestuur, omdat iedereen hiervan op de hoogte moet zijn. Het plan zal bestaan uit een inhoudelijk (beleidsnota) en een financieel gedeelte. Het financieel gedeelte wordt ook wel de financiële nota genoemd.  De beleidsnota zal alle prioritaire doelstellingen bevatten. Dit zijn de doelstellingen waar als eerste naar gekeken moet worden, uitgevoerd moeten worden en rekening mee gehouden dient te worden. Denk hierbij aan de omgevingsanalyse, die wellicht meerdere malen aangepast moet worden. De omgeving veranderd voortdurend en zo ook de mensen die woonzaam zijn in de omgeving. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden, waardoor nieuwe prioriteiten opgesteld kunnen worden. Normaal start een meerjarenplan uit een goede omgevingsanalyse. Deze kan namelijk zeer nuttige informatie opleveren. Als je dit helemaal helder hebt kun je precies bepalen welke doelstellingen de hoogste prioriteit krijgen in het plan.In dit plan komt te staan wat er de komende 6 jaar precies bereikt dient te worden. Deze doelstellingen worden ook wel de beleidsdoelstellingen genoemd. Daarnaast staat precies genoteerd wat de actieplannen en acties zijn om deze doelstellingen te kunnen behalen. Tot slot moet het ook helder zijn wat al deze acties gaan kosten. Het financiële plaatje zal zichtbaar zijn, waardoor er voor iedereen openheid is in wat er met het geld gebeurd en waar dit aan uitgegeven wordt. In de swot- analyse staan precies alle sterktes en zwaktes beschreven waarop de doelstellingen worden opgesteld. Er worden hieraan prioriteiten gesteld welke acties als eerste uitgevoerd moeten worden.

http://www.laan35.nl/